visie en werkwijze


Architectenbureau J1 functioneert in het breedste spectrum van de architectuur. Dit gaat verder dan een schets of een mooi plaatje, namelijk om het gehele palet van gebouw, interieur en design. De activiteiten van het bureau beperken zich niet tot een papieren werkelijkheid, maar kunnen in alle fasen een betekenis hebben.

Zowel private als professionele opdrachtgevers kunnen bij J1 terecht met hun vraagstukken. Er is daarbij begrip voor de verschillende invalshoeken, behoeftes en wensen van deze verschillende type klanten. Daarop wordt ingespeeld. Voorafgaand aan een project worden de uitgangspunten en wensen besproken en afgestemd om een goede fundatie te hebben voor de samenwerking.

Het maken van (schets)ontwerpen tot volledig technisch uitgewerkte plannen en het begeleiden van de uitvoering hoort in zijn geheel tot de werkzaamheden van het bureau. Het ontzorgen en ondersteunen van de klant staat hierbij centraal. De actuele technieken zoals drie dimensionaal ontwerpen met BIM kan meegenomen worden in de uitwerking van een plan en kunnen benut worden in de onderlinge communicatie.

De gebruiker en opdrachtgever zijn het middelpunt in de uitwerking van een ontwerp. Betrokkenheid van de gebruiker en opdrachtgever bij de opgave is dan ook de sleutel voor de succesvolle oplevering van het maatpak dat iedere architectonische opgave in essentie is. Het bureau neemt een proactieve houding in om de gebruiker te betrekken bij keuzes en een nauw contact met de klant te onderhouden.

Iedere opgave is uniek en vraagt een eigen doeltreffende aanpak. Iedere klant heeft andere wensen en een ander budget, hiervoor is begrip en is een speerpunt in de uitwerking van het ontwerp. Alle van belang zijnde uitgangspunten, zowel esthetische, functionele, wettelijke en dergelijke, worden gewogen en opgenomen in het ontwerp. Budget is hierbij vanzelfsprekend een belangrijk uitgangspunt.

De vorm en stijl van het ontwerp worden door de opgave bepaald. Het bureau specialiseert zich dan ook niet in het hanteren van één specifieke vormentaal voor alle opgaven, maar zoekt iedere keer naar de meest optimale balans tussen de verschillende uitgangspunten. Ruimtelijke beleving, daglichtervaring, innovatief materiaalgebruik en oog voor detail zijn kenmerkend karakters die in iedere opgave een zeer belangrijke rol spelen.

Een eenduidige uitwerking met een doelgerichte esthetische en technische detaillering en een heldere functionele en technische planopzet zijn intrinsieke waarden die het bureau uniform in ieder ontwerp toepast en aanpast naar de specifieke opgave.

Ook duurzaamheid, oog voor het milieu en maatschappij zijn speerpunten in elk ontwerp. Duurzaamheid gaat voor het bureau daarbij verder dan een principieel "groen" gebouw. Ook de toekomstbestendigheid van zowel functie, materialen als techniek worden meegewogen in de te maken keuzes. Een plan wordt dan ook vooral integraal aangepakt om alle karakteristieke uitgangspunten te bewaken.

Jeen Pot

ir. Jeen Pot

1980 - Harderwijk, NL

CV
2004 - Hanzehogeschool Groningen, Bouwkunde Architectuur 1e fase
2007 - TU Delft Architecture, Urbanism and Building Sciences | cum laude
2005 - 2006 ontwerper en bouwtechnisch medewerker Olaf Gipser Architects | Amsterdam
2007 - 2017 projectarchitect architectenbureau cepezed | Delft
2017 - Oprichting J1 architecten | Delft
2017 - heden architect en eigenaar J1 architecten